„Életünk mindazoké, akik megelőztek bennünket a genetikai láncban. Megvan a lehetőségünk, hogy megoldjuk azokat a problémákat, melyekre ők nem tudtak megoldást találni, megtaláljuk azt a békét, amire ők annyira vágytak, begyógyítsuk azokat a sebeket, melyeket ők sohasem gyógyítottak be, megtaláljuk azt a sikert, amely elkerülte őket, megértsük azt, amit ők nem tudtak, megteremtsük azt, ami bennük meg sem tudott fogamzani.” Daniel Whiteside

A családi rendszerünkben összeköt minket egy láthatatlan erő, egy mindennél erősebb erő, ha akarjuk, ha nem, ha hiszünk benne, ha nem, ha tudunk róla, ha nem, ez az erő létezik és meghatározza az életünket és befolyásolja a döntéseinket. A családi lelkiismeret részei vagyunk, ez a törvény. Akkor válunk szabaddá, ha nyitottá válunk a családunkra és a családunk történeteire.

A generációkban lévő zavarok ismétlődnek a titkok és történetek keringenek a klánban, akár egy láthatatlan energia, mindaddig, amíg valaki tudatossá nem válik rá, ki nem fejezi tiszteletét ezen történetek felé. 

Semmi nem maradhat titokban, senkit nem felejthetnek el, senkit nem zárhatnak ki, mert a rendszer ezt nem engedi. A családban törvények működnek, ezek az élet törvényei. Ha a rend megsérül, az egyén is sérül. A családállítások alkalmával arra törekszünk, hogy a rendet helyreállítsuk. 

Fontos tudnod, hogy a családi rendszer akkor is hat rád, ha nem ismered a felmenőidet személyesen (pl. nem ismerted a nagyszüleidet) és akkor is hat rád az ő történetük, ha erről semmit sem tudsz. Természetesen, ha valaki megtagadja a családját, vagy a családi történetektől elfordul, ez nem jelent számára védelmet. Ilyen esetekben a rendszer még durvábban fog jelezni.

Beszélnünk kell a családi lelkiismeret fogalmáról. 

A családi lelkiismeret vagy rendszer lelkiismeretünk meghatározza az egész életünket, anélkül, hogy erre tudatosak lennénk. A rendszer lelkiismeret hatására ismétlődnek a nehézségek a családrendszerben. Ennek a lelkiismeretnek a működése fejezi ki, hogy milyen mélyen kötődünk a családrendszerünkhöz. Bármi, amit az elődök elkövettek ezen a családi lelkiismereten keresztül, hatást fog gyakorolni a rendszeren belül, attól függetlenül, hogy tudnak-e róla, vagy sem.
A személyes lelkiismerettel ellentétben a családi lelkiismeret tudattalan. 

Amennyiben egy ősünk valamit tett, vagy valamit elszenvedett, az utódok megismétlik az ős sorsát, a szenvedéseit, veszteségeit, ezzel egyenlítik ki a rendszert. Így tehát összekapcsolódunk azokkal az elődeinkkel, akik ki voltak közösítve, ki voltak taszítva, el voltak feledve, vagy nehéz sorsuk volt.

Mindez akkor is működik és hat, ha ezekről az őseinkről semmit sem tudunk. Mit tehetünk? Mindenkinek megadjuk a helyet a családban, tisztelettel elfogadjuk az őseink sorsát és tetteit, meghajlunk előttük és visszaadjuk mindazt, ami hozzájuk tartozik.

Gyakran mondjuk az állítások során egy-egy felmenőnknek: „Köszönöm, hogy az élet rajtad keresztül eljutott hozzám! Ezennel visszaadom a sorsodat és mindazt, ami hozzád tartozik. Meghajlok előtted szeretettel és tisztelettel és elmegyek a saját életembe.” 

Csakis akkor válhatunk szabaddá, ha letesszük azokat a bőröndöket, amelyek az elődeinkhez tartoznak. Marad nekünk is saját bőröndünk saját cuccal, elég az nekünk. Az őseinknek pedig mindenképpen tisztelet jár, bármit tettek. A családunk, az összes ősünk bennünk él. Nem tudjuk megtagadni őket, bármerre is megyünk a világban, bárhová költözünk, hidd el nekem, velünk jönnek, sőt velünk laknak. Nem mindegy tehát, hogy milyen viszonyt ápolunk velük, bent a lelkünkben.

Frankó Tünde – kineziológus, családállító

Fotó: Unsplash

Share This